Jakość wody

Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia:

  •  Hydrofornia Siedliszcze
Miejsce poboru próbki Miesiąc poboru próbki Wyniki badań
Siedliszcze, Chojno Nowe Pierwsze Luty Pobierz
Siedliszcze Kwiecień Pobierz
Chojno Nowe Pierwsze Czerwiec Pobierz
  • Hydrofornia Bezek
Miejsce poboru próbki Miesiąc poboru próbki Wyniki badań
Kulik, Mogielnica Luty Pobierz
Bezek, Mogielnica Kwiecień

Pobierz

Pobierz

Bezek, Mogielnica Maj Pobierz