Jakość wody

Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia:

2019:

  •  Hydrofornia Siedliszcze

           Badania zlecone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie:

Miejsce poboru próbki Miesiąc poboru próbki Wyniki badań

Siedliszcze,
Chojno Nowe Pierwsze

Styczeń Pobierz

Siedliszcze
Chojno Nowe Pierwsze
Majdan Zahorodyński

Luty Pobierz
Siedliszcze
Chojno Nowe Pierwsze
Marzec Pobierz

 

  • Hydrofornia Bezek

           Badania zlecone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie:

Miejsce poboru próbki Miesiąc poboru próbki Wyniki badań
Kulik
Mogielnica
Styczeń Pobierz
Kulik
Bezek
Marzec Pobierz

 


ARCHIWUM

2018