Jakość wody

Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia:

2022:

  •  Hydrofornia Siedliszcze

           Badania zlecone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie:

Miejsce poboru próbki Miesiąc poboru próbki Wyniki badań

Chojno Nowe Pierwsze,
Majdan Zahorodyński

Sierpień Pobierz

 

  • Hydrofornia Bezek

           Badania zlecone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie:

Miejsce poboru próbki Miesiąc poboru próbki Wyniki badań
Kulik
Bezek Kolonia
Sierpień Pobierz

 

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Siedliszcze w 2018 r.

 


ARCHIWUM

2021

2020

2019

2018