Jakość wody

Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia:

2020:

  •  Hydrofornia Siedliszcze

           Badania zlecone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie:

Miejsce poboru próbki Miesiąc poboru próbki Wyniki badań

Siedliszcze,
Chojno Nowe Pierwsze,
Majdan Zahorodyński

Styczeń Pobierz

 

  • Hydrofornia Bezek

           Badania zlecone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie:

Miejsce poboru próbki Miesiąc poboru próbki Wyniki badań
Kulik
Kulik Kolonia
Bezek
Bezek Kolonia
Mogielnica
Styczeń Pobierz

 

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Siedliszcze w 2018 r.

 


ARCHIWUM

2019

2018