2018

   Badania zlecone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie:

Miejsce poboru próbki Miesiąc poboru próbki Wyniki badań
Siedliszcze Luty Pobierz

           Badania zlecone przez Urząd Miejski w Siedliszczu:

Miejsce poboru próbki Miesiąc poboru próbki Wyniki badań
Siedliszcze Kwiecień Pobierz
Chojno Nowe Pierwsze Czerwiec Pobierz
Siedliszcze Grudzień Pobierz
Majdan Zahorodyński Grudzień Pobierz

 

  • Hydrofornia Bezek

           Badania zlecone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie:

Miejsce poboru próbki Miesiąc poboru próbki Wyniki badań
Kulik, Mogielnica Luty Pobierz
Bezek, Mogielnica Maj Pobierz

           Badania zlecone przez Urząd Miejski w Siedliszczu:

Miejsce poboru próbki Miesiąc poboru próbki Wyniki badań
Bezek, Mogielnica Kwiecień

Pobierz

Pobierz