2019

  • Hydrofornia Siedliszcze

           Badania zlecone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie:

Miejsce poboru próbki Miesiąc poboru próbki Wyniki badań

Siedliszcze,
Chojno Nowe Pierwsze

Styczeń Pobierz

Siedliszcze
Chojno Nowe Pierwsze
Majdan Zahorodyński

Luty Pobierz
Siedliszcze
Chojno Nowe Pierwsze
Marzec Pobierz
Siedliszcze
Chojno Nowe Pierwsze
Kwiecień Pobierz

 

  • Hydrofornia Bezek

           Badania zlecone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie:

Miejsce poboru próbki Miesiąc poboru próbki Wyniki badań
Kulik
Mogielnica
Styczeń Pobierz
Kulik
Bezek
Marzec Pobierz
Mogielnica
Bezek
Kwiecień Pobierz